REGULAMIN
MARATONU WINNIC
I PÓŁMARATONU WINNIC
ZIELONA GÓRA

1. DYSTANSE ORGANIZOWANYCH IMPREZ BIEGOWYCH

W ramach Maratonu Winnic zorganizowane są dwa biegi:

 • Maraton Winnic na dystansie: 42,195km
 • Półmaraton Winnic na dystansie: 21,097km

Trasy obu biegów nie są atestowane i wiodą w 95% po drogach leśnych, polnych i gruntowych.

2. DATA PRZEPROWADZENIA IMPREZ

10 sierpnia 2019r.

 • Maraton Winnic: start 8:00, zamknięcie mety: 14:00
 • Półmaraton Winnic: start 9:15, zamknięcie mety: 12:45

3. CEL

 • popularyzacja biegania;
 • promocja lokalnych winnic i lokalnych agroturystyk;
 • promocja lokalnych wyrobów, miejscowego rękodzieła i lokalnej twórczości;
 • promocja pięknych terenów nadodrzańskich, w okolicy Górzykowa i Zielonej Góry.

4. ORGANIZATOR

kochamzagle.pl z siedzibą: ul. Mrągowska 18/2, 65-548 Zielona Góra

5. ISTOTNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Maraton Winnic oraz Półmaraton Winnic mają w założeniu promować bieganie jako zdrowy styl życia, stanowić mają swoisty festiwal radości, promować walory lokalnego krajobrazu, lokalne winnice i wytwórców wina, miejscowe rękodzieło i inne lokalne wyroby. Dlatego prosimy zawodników o potraktowanie udziału w imprezie jako okazji do przeżycia biegowej przygody, radości jaką daje bieganie w tym pięknym krajobrazowo i kulturalnie regionie oraz skosztowania lokalnych wyrobów kulinarnych i winiarskich
 • start i meta Maratonu Winnic oraz Półmaratonu Winnic zorganizowane będą w miejscowości Górzykowo, na polanie, nad rzeką - dokładna lokalizacja podana będzie w aktualnościach na stronie maratonwinnic.pl
 • biuro zawodów czynne będzie w dniu poprzedzającym biegi, t.j. 09.08.2019 w godzinach 18:00 – 21:00 oraz w dniu biegów, t.j. 10.08.2019 w godzinach 6:00 – 07:45 dla uczestników Maratonu Winnic i w godzinach: 7:45-9:00 dla uczestników Półmaratonu Winnic
 • w winnicach, przez które będziecie przebiegać, oraz na trasach maratonu i półmaratonu zorganizowane będą punkty nawadniania i odżywiania, na których oprócz owoców i wody, będziecie mieli okazję skosztować lokalnych specjałów i wina
 • na scenie w pobliżu mety organizowane będą animacje dla dzieci, degustacje lokalnych produktów, występy zespołów i twórców ludowych w ramach odbywającego się w Górzykowie "Kiściobrania- otwartej winnej wioski";
 • dla biegaczy, osób towarzyszących i lokalnej społeczności, w pobliżu mety, organizowane będą gry i zabawy z nagrodami, m.in. konkurs na najpiękniejsze, własnoręcznie wykonane nakrycie głowy, łódkę wystruganą z kory, itp.
 • wszyscy zawodnicy i osoby towarzyszące będą miały okazję wziąć udział w festiwalu lokalnych przysmaków i wyrobów rękodzieła ludowego;
 • wieczorem zapraszamy wszystkich zawodników i osoby towarzyszące na ognisko i zabawę taneczną.
 • dla chętnych nocowania pod własnym namiotem, od piątku 09.08 do niedzieli 11.08 zorganizowane będzie darmowe pole namiotowe w miejscowości Górzykowo

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • osoba startująca w biegu musi mieć ukończone 18 lat (najpóźniej w dniu startu, t.j. 10.08.2019 r.)
 • wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.
 • podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.
 • warunkiem udziału w biegu jest dokonanie prawidłowego zgłoszenia, wniesienie właściwej opłaty startowej oraz podpisanie w biurze zawodów oświadczenia o zdrowotnej zdolności do biegu i o zapoznaniu się z regulaminem.

7. ZGŁOSZENIE DO BIEGÓW

 • zgłoszenia do biegów odbywać się będą za pośrednictwem strony: maratonwinnic.pl.
 • za zawodnika uważa się osobę, która zapisała się na bieg przez stronę: maratonwinnic.pl, dokonała opłaty za bieg oraz został jej nadany numer startowy.

8. LIMIT ZAWODNIKÓW

 • ustala się limit zawodników dla obu biegów w ilości: 400 zawodników;
 • w momencie zgłoszenia i wniesienia opłaty za bieg przez 400 osób, lista startowa zostanie zamknięta;
 • zamknięcie listy startowej nastąpi 05 sierpnia 2019r, nawet w przypadku jeśli limit 400 zawodników nie zostanie osiągnięty;
 • organizator nie przewiduje możliwości wniesienia opłaty startowej gotówką i oraz zapisania się na bieg po zamknięciu listy startowej – ze względu na przygotowanie numerów startowych z chipami do pomiaru czasu.

9. OPŁATY

Opłata startowa wynosi:

 • dla Maratonu Winnic: do 30.06.2019r: 90pln, po tym terminie: 100pln;
 • dla Półmaratonu Winnic: do 30.06.2019r: 60pln, po tym terminie: 70pln;
 • opłaty startowej można dokonać tylko za pomocą płatności elektronicznych, za pośrednictwem internetowej rejestracji  na stronie: maratonwinnic.pl.
 • nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a  w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • chęć otrzymania faktury należy potwierdzić podczas internetowej rejestracji, podając jednocześnie dane do wystawienia faktury.
W ramach opłaty startowej uczestnicy biegu otrzymują:
 • numer startowy z chipem,
 • elektroniczny pomiar czasu,
 • zabezpieczenie medyczne i opiekę wolontariuszy na trasie,
 • oznaczenie trasy taśmami i znacznikami kilometrów co 2km,
 • owoce, wodę i specjały lokalnej kuchni na trasie biegu, w punktach odżywiania,
 • posiłek regeneracyjny po biegu,
 • upominek, niespodziankę po przekroczeniu linii mety - osoby, które ukończą bieg
Poza opłatą:
 • niezapomniane wrażenia z cudownej imprezy biegowej i "Kiściobrania" w Górzykowie

10. KLASYFIKACJA I POMIAR CZASU

 • zarówno w Maratonie Winnic, jak i w Półmaratonie Winnic prowadzona będzie tylko klasyfikacja ogólna (open) oraz dodatkowo oddzielna klasyfikacja dla kobiet;
 • elektroniczny pomiar czasu podczas biegów prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych wbudowanych w numer startowy i zabezpieczonych pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być zamocowany z przodu zawodnika, np. czterema agrafkami.  Brak numeru startowego będzie skutkował dyskwalifikacją. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji numeru. Numer  z chipem nie podlega zwrotowi;
 • klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety;
 • start Maratonu Winnic godz.: 8:00;
 • limit czasu dla Maratonu Winnic: 6 godziny t.j. do godz.: 14:00;
 • start Półmaratonu Winnic godz.: 9:15;
 • limit czasu dla Półmaratonu Winnic: 3,5 godziny, t.j. do godz.: 12:45.

11. NAGRODY

 • wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg, w którym brali udział otrzymują pamiątkowy medal;
 • regulaminowe, za zajęcie 1, 2, 3 miejsca w klasyfikacji ogólnej (open)- puchary i nagrody od lokalnych sponsorów;
 • regulaminowe, za zajęcie 1, 2, 3 miejsca w klasyfikacji kobiet- puchary i nagrody od lokalnych sponsorów;
 • warunkiem otrzymania nagród regulaminowych jest obecność podczas ceremonii dekoracji. Nie ma możliwość przesłania bądź odbioru w późniejszym czasie nagród, które nie zostały odebrane w trakcie ceremonii dekoracji;
 • wśród uczestników obu biegów: Maratonu Winnic i Półmaratonu Winnic, losowane będą nagrody ufundowane przez organizatora i przez sponsorów;
 • warunkiem otrzymania nagród losowanych jest obecność podczas ceremonii losowania. Nie ma możliwość przesłania bądź odbioru w późniejszym czasie nagród, które nie zostały odebrane w trakcie losowania.

12. PROGRAM

09.08.2019r

 • 18.00 – 21:00 – weryfikacja zawodników w biurze zawodów

10.08.2019r.

 • 06:00 – 07:45 - weryfikacja zawodników Maratonu Winnic w biurze zawodów
 • 07:45 - rozgrzewka do Maratonu Winnic;
 • 08:00 - start Maratonu Winnic;
 • 07:45 – 9:00 - weryfikacja zawodników Półmaratonu Winnic w biurze zawodów
 • 9.00 – rozgrzewka do Półmaratonu Winnic;
 • 9.15 – start Półmaratonu Winnic;
 • ok. 10.45 – przewidywany pierwszy zawodnik na mecie;
 • 12:45 – zamknięcie mety dla Półmaratonu Winnic;
 • 14:00 – zamknięcie mety dla Maratonu Winnic;
 • 14.30 – ceremonia zakończenia, wręczenie pucharów i nagród dla zwycięzców obu biegów;
 • 15:00 – losowanie nagród ufundowanych przez organizatorów i sponsorów, wśród wszystkich uczestników Maratonu Winnic i Półmaratonu Winnic;
 • 15:30 – festiwal smaków i wyrobów rękodzieła, występy na scenie;
 • 17:00- zabawa taneczna przy muzyce lokalnych zespołów.

13. SPRAWY ORGANIZACYJNE

 • Przechowalnia odzieży (depozyt) w dniu 10.08.2019 będą znajdowały się w Biurze Zawodów, w pobliżu startu i mety. Wydawanie rzeczy z depozytu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pozostawione rzeczy
 • Natryski i toalety przenośne (typu Toi-Toi) będą udostępnione w pobliżu startu i mety
 • Trasy biegów oznaczone będą taśmami, a co 2 kilometry tablicą z kilometrażem
 • Bezpieczeństwa na trasie będą zapewniać wolontariusze
 • Punkty żywieniowe będą rozmieszczone na trasie maratonu i półmaratonu co ok. 5-6 km
 • Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne i paramedyczne biegów
 • Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom wolontariuszy i służb kierujących ruchem, w szczególności w trakcie przebiegania przez drogi publiczne
 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

14. RYZYKO ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM W BIEGU I UBEZPIECZENIE

Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

15. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKU

 • Uczestnikiem imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w imprezie (dalej jako „Uczestnik”).
 • Podanie danych osobowych koniecznych do rejestracji uczestnika biegu jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania uczestnika, bez podania danych niezbędnych do rejestracji nie ma możliwości zarejestrowania się na bieg i tym samym wzięcia w nim udziału.
 • Organizator imprezy zapewnia, że dane uczestników niezbędne do rejastracji w biegu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 • Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Istnieje możliwość, iż przebieg imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 • Biorąc udział w biegu Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez organizatora jego wizerunku, utrwalonego w trakcie imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (np.  Facebook, Youtube) i stronie internetowej: maratonwinnic.pl oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych, jak również w pochodzących od organizatora lub wykonanych na jego zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych w związku z organizacją imprezy lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w razie konieczności .
 • Kontakt do organizatora tel.: 601738337 - Monika Filipek