Wino można przy odrobinie zaangażowania i chęci wytworzyć samemu w warunkach domowych. Jednak jednym z najważniejszych parametrów wina jest niewątpliwie jego moc. Jak sprawdzić procentową zawartość alkoholu w winie ? Mamy na to trzy sposoby : destylację, różnicę w zawartości cukrów oraz kapilary. Poniżej pokrótce zostanie opisana każda z wyżej wymienionych metod.

Destylacja

Jest to jedna z najbardziej dokładnych metod pomiaru stężenia alkoholu. Stosuje się ją głównie w produkcjach masowych. Początkujący producent wina może mieć z nią mały problem, gdyż do najłatwiejszych metod nie należy. Wino, które będzie poddawane destylacji należy wcześniej odkwasić, aby wynik był miarodajny, a nie zafałszowany. Następnie wino zostaje oddestylowane do kolby mierniczej przy pomocy aparatu Sallerona. Następnie za pomocą alkoholomierza dokonujemy pomiaru procentów w destylacie . I dopiero teraz możemy dokonać obliczeń. Moc wina = ilość destylatu w ml x moc destylatu w procentach / przez ilość destylowanego wina x 100% , Jak widzimy nie jest to łatwy sposób i w dodatku wymaga pozwolenia, więc praktycznie nie jest wykorzystywany w domowych produkcjach na użytek własny.

Różnica w zawartości cukrów

Jest ona bardzo prosta i dlatego stosuje ją większość domowych winiarzy. W tej metodzie za pomocą cukromierza ( areometra) obliczamy ilość cukru jaka została przefermentowana na alkohol. Oczywiście obliczeń dokonujemy według schematu. Metoda ta daje nam wynik w przybliżeniu, gdyż obarczona jest ona pewnym błędem wynikającym z założeń.

Kapilary

Za pomocą kapilary możemy oznaczyć stężenie alkoholu tylko w winach wytrawnych, gdyż zawierają one mało cukru, który wpłynąłby na zafałszowanie wyniku. Kapilara ta bardzo cienka rureczka, tak cienka, że cała ciecz, która przez nią przepływa dotyka jej ścianek. Przed dokonaniem pomiaru należy starannie przepłukać kapilarę używając do tego wody destylowanej. Wlewamy badane wino do kapilary i czekamy aż się przedostanie kilka kropel z drugiej strony. Następnie odwracamy rurkę i odczekujemy aż się ciecz ustabilizuje, a następnie odczytujemy wynik. Jeżeli po ustabilizowaniu w kapilarze znajdują się pęcherzyki powietrza wynik jest nieważny i czynność wykonujemy od nowa.

 

Jak widzimy jest kilka metod jak możemy sami wyznaczyć stężenie alkoholu w wyprodukowanym winie. To jaką z nich wybierzemy zależy już tylko od nas i naszych umiejętności winiarskich. Najbardziej popularna jest metoda polegająca na obliczeniu różnicy w zawartości cukrów oraz kapilary. Z tych dwóch metod korzysta najwięcej domowych producentów wina na własny użytek. Jednak pamiętajmy, że są to metody które podają nam w przybliżeniu stężenie naszego trunku.