Jakie mieso do wina bialego?

Jakie mieso do wina bialego? Wraz ze wzrostem inflacji, ceny wszystkich produktów pójdzie wysoka, co będzie się spod kontroli. W celu obniżenia ceny, rząd narzuci kontrolę cen na żywność, napoje, energii i innych niezbędnych przedmiotów. Prowadziłoby to do niedoboru produktów i czarnych rynków i przyczyniając się do niepokojów społecznych. Niepokojów społecznych może również zmusza ludzi do grabieży i zamieszek i zmuszając rząd do ogłoszenia stanu wojennego.

Amerykanie są w ciągłym zagrożeniu wojennym. To nie może się zdarzyć, natychmiast, ale może nastąpić w ciągu kilku lat. Ale Amerykanie powinni być w pełni przygotowane. Powinny one mieć świadomość tego, co może się zdarzyć, gdy jest stosowana zasada wojskowa. Nie może być curfews gdzie ludzie nie mogą poruszać się z domu po zmroku; a jeśli tak można je umieścić w więzieniu bez żadnego powodu.

Z zagrożenia wojennego w myśl ich obywatele „powinny być przygotowane, że rząd chciałby, aby wszyscy pracują. Jednak ze względów bezpieczeństwa ludzie nie będą mogli podróżować do różnych miast samochodem nawet do pracy. Nie tylko, że całkowite prawo i porządek decyzja pójdzie w ręce wojska. Byliby wyłączną odpowiedzialność decydować o karach należy podawać osobom, u których stwierdzono winy gdzie mieli być także decydenci wymówić nikogo winy, czy nie.

Nie byłoby również wiele ośrodków rehabilitacyjnych i obozach, gdzie każda niezgodność obywatel mógł zostać wprowadzone, jeśli podejrzewa, że ??armia na osobę. Nie byłoby sposobem postępowania w sądzie i zbadać.

Więc z kryzysu gospodarczego w USA, Amerykanie są pod zagrożenia wojennego. A zagrożenie dla stanu wojennego można rozwiązać tylko wtedy, gdy kryzys gospodarczy może zostać rozwiązany.

writer120383@gmail.com

Artykuł napisany przez: