Jaki ser do wina?

Jaki ser do wina?

Zagrożenie stanu wojennego

Stan wojenny jest nałożony na państwa lub kraju, w okresie kryzysów, takich jak wojny lub klęski żywiołowej. Z Ameryki pod wielkim kryzysem finansowym, Amerykanie w obliczu bezpośredniego zagrożenia wojennego. Ale przy użyciu wojsk armii na ulicach można ten problem rozwiązać. I ogół społeczeństwa zagrożone jedynie do stanu wojennego?

Odpowiedź brzmi nie. Nawet te, w domu są również boi się zagrożenia wojennego, który zmusza ich do podejmowania nierozsądnych decyzji. Czego przykładem jest to, co się stało w ciągu miesiąca października, gdzie kilka kongresmeni zostali zmuszeni zdać rachunek federalnego ratowania związanych z bankami i instytucjami finansowymi o wartości ponad $ 700. Zostali poinformowani i grożą perspektywą stanu wojennego w przypadku ich nie zdać rachunek.

Więc to właśnie teraz, nagle, zagrożenie wojennego został przycięty. Odpowiedź jest znowu brak. W roku październiku 2006 roku, były prezydent Ameryki, Bush podpisał ustawę o Komisji Wojskowej. Zgodnie z ustawą, prezydent ma prawo do stacji armii wojsk wszędzie ze w stanie i może przejąć kontrolę jednostek Gwardii Narodowej bez jakiejkolwiek zgody lub zezwolenia jakichkolwiek organów rządowych w celu kontrolowania porządku publicznego.

Następnie w dniu 1 października 2008 roku, Bush przeniósł się z powrotem około trzech do czterech tysięcy żołnierzy z Iraku. Tu, w Ameryce, ci żołnierze będą mieć szkolenie na różne okoliczności, które mogą wystąpić w czasie stanu wojennego i pracy podczas tego. Ta akcja wyraźnie stwierdza, że ??ex-prezydent Ameryki już w tej uwadze, że mogłaby zostać nałożona wojennego. Jego decyzje pozwoliły również uspokoić widoczne dla obywateli Ameryki, że nie jest zagrożeniem dla stanu wojennego.

Teraz, patrząc na działania Bush i obecnej sytuacji, jeden prawdop odobnie zmuszony do ponownego rozpatrzenia sytuacji, które mogłyby prowadzić do stanu wojennego.
Artykuł napisany przez: